Децата ми получиха кръщение в Святия Дух

    481
    Свидетелства за божия слава

    Когато се молехме с тази молитва за кръщение в Духа (по интернет), децата ми на 14 и 12 години получиха кръщение. Аз отдавна исках и те да имат Святия Дух, да имат сила срещу врага и този свят. Благодаря на Бога. Момичето ми на 14 години имаше парене в корема и двамата плачеха.

    P.S. Когато извиках сутринта на 31 януари децата ми да се молят с молитвата за Кръщение в Духа, да си призная нямах много вяра но въпреки всичко казах на дъщеря си [14], че сега ще получи Кръщение, за което копнееше отдавна. По време на молитвата ми сподели, че й става много горещо и се изпоти. Тя ми каза, че е усетила огън в тялото си, който продължи да го усеща през целия ден. Искаше да си отвори устата, но не можеше. Почнах да връзвам демоните заедно с теб, които блокират дарбата говорене на езици. Погледнах сина ми [12], който беше дошъл по-късно, видях, че и той плаче. И двамата закриваха лицата си с ръце. Аз им казах, че Святият Дух е върху тях и им казах да повтарят ,,Кръвта на ИСУС“. Аз воювах заедно с теб, повтарях ,,Ефата“ и полагах ръце, молех се и на езици. След молитвата още не можеха да си отворят устата, затова я пуснах пак някъде от средата и отново връзвах с теб демоните. Дъщеря ми се притесняваше от мен и ме помоли да изляза. Чух я да говори и след това отново говори дълго, след като я прекъснах, като влязох. Синът ми сподели, че е усетил нещо да идва на него и започнал да плаче. Казах му да говори и той започна да изговаря срички…

    Ваня Илиева