Духовните ми очи се отвориха и аз започнах да виждам нещата!

    312
    Свидетелства за божия слава

    И представа си нямаш какво е станало в живота ми като започнах да слушам Божието Слово от теб! Стана така че не мога да се нахраня духовно, ако не си пусна някоя твоя проповед. Или Библията или брат Пламен и Библията. Това не е да се четкам, брате. Просто ми се е обърнал живота. Преди да разбера от Библията, че имаме духовни очи като започнах да те слушам разбрах, че имам такива, но ги държах затворени, а ти не проповядваше за очи. Те просто се отвориха и аз започнах да виждам нещата!

    Първият път жена ми пусна твоя проповед и ми каза: ела да слушаш, да чуеш кво говори човекът. Спомням си все едно било вчера. Ти беше взел една православна Библия в ръка, имаше един Кръст зад тебе и казах: „тоо ли ма ше слушам? Не виждаш ли, че той не знае къде се намира, мене ше ме упътва!Т ози е някой отлъчен православен свещеник!“ А жена ми продължаваше да те слуша и един ден нещо ми грабна вниманието, а уж бях „вярващ“! И те тогава ми се отвориха очите и разбрах без Библия и без проповед за духовни очи, че имам духовни очи. Бог да ви благослови, брате във всяко начинание. Надявам се това свидетелство да те насърчи още повече, защото виждам,  че копнеете за повече от Бог. Нека Бог да утоли жаждата за Него на всеки вярващ в това число и вас!!! Цялата слава отдаваме на Всемогъщия и Милостив Бог в името на Исус! АМИН!!!

    Петър