За изцелението на Ваня

    381
    Свидетелства за божия слава

    Пастор Пламене, искам да свидетелствам за тази сестра и за мъжът й с шиповете. С нея сме в една молитвена група и я познавам може би от половин – една година. Тя е чувала за твойто служение, понякога сме се молили за това. Дадох й да чете твоите проповеди (тя няма интернет) и беше много докосната и искаше на всяка цена да присъства на твоя служба. Отделно тя присъстваше, когато едно момиче дойде на молитвената сбирка със съзнанието, че Бог ще я освободи и изцели от епилепсия. И когато трябваше тя се молим сестрите ми казаха: „Ти си в такова служение, моли се.“ И аз се молих и момичето започна да плаче, да повръща, да изповяда неща, чете стихове и т.н. и беше освободено. Тя самата казваше, че е убедена, че е изцелена. На изследванията, които после направи, лекарката й казала, че няма позиви за епилепсия, и тя казала: „Да, няма“. За лекарствата лекарката й казала да не ги спира, но тя всъщност едното лекарство го е спряла, а другото е на път съвсем да го спре, защото когато ги взимала имало позиви за повръщане и й ставало зле, а когато не ги пиела й било добре. Казвам всичко това, защото сестрата беше свидетел (може би за първи път) на проявлението на Божията сила и освобождение на човек и много се насърчи. А също искам и теб, пастор Пламен да те насърча, че трудът ти в Господа не е напразен и правиш ученици, както Исус каза в Матей 28:19,20. И така, когато ти беше в България аз изпратих съобщение на сестрите за службата на 23.03.2013г. в Библейска лига. Сестра Ваня (така се казва сестрата) ми се обади, че само тя ще дойде с мъжа си. И после ми сподели през колко препятствия трябвало да мине, дори се наложи и аз да взема едно момче с кола да ги посрещна на спирката, за да стигнат на службата. „Божието царство (освобождение и изцеление) насила се грабва.“ Тя е скромен човек и се учудих колко беше упорита и настойчива да дойде на всяка цена на службата. Били са докоснати от словото, и когато застават на редицата за молитва, ти казваше, че има много млади хора днес, и колко се нуждаят от освобождение и изцеление, за да могат да служат пълноценно на Бога. И тя се молела за младите хора, като си казвала: „Когато ми дойде реда за молитва ще кажа: Искам да ме помажете, пък Бог знае за какво“. Но когато застанала пред тебе Бог я отворил и тя си казала проблема – смазани прешлени на гърба при падане. И ти се моли и изцелението беше толкова осезаемо, и толкова радост почувствах в молитвата и насърчението, че накрая, когато си тръгваха с мъжът си (и двамата изцелени) лицата им сияеха. На другият ден – 24.03.2013г. аз не можах да отида на служба, но тя после ми сподели, че цяла нощ не е спала и чакала с нетърпение да отиде на църква да свидетелства за това, какво е направил Бог за нея. И е свидетелствала, и в молитвената група също, като казва: „Само бях чувала за такива работи, но сега аз самата го преживях.“(а от доста години е в църквата). И когато после ми се обади, аз й казах, че има и скептици и хора, които не вярват в освободително-изцелителното служение. И тя се възмути: „Как може, аз самата го преживях. Ще отида и в тази църква ще свидетелствам, в другата …. Бог затова ме изцели, за да свидетелствам за Него.“ И другата неделя отишла в другата църква и свидетелствувала, но дойде после в молитвената група разплакана. Била наранена там с думи на неверие и осъждение. Слава Богу, ние я насърчихме, като й дадохме примери как Исус гонеха и съдеха, така и нас ще гонят. Там, където се проявява Божия Дух, тези, които са безплодни и не познават Божията сила започват да противостоят и да оспорват. Това е цената. Но тя продължава да свидетелства и казва: „Искам да израствам духовно“.

    Оттогава, вече две седмици от изцелението й, тя няма болки в гърба, и дори е вдигала тежести и няма болки, докато преди болката е била непрекъсната.

    Освобождаването и изцелението правят място за Божието действие. Слава на Всемогъщия Бог, Който прави чудеса и съживява и привдига Своите Си. Благодаря Ти, Господи, цялата слава отдаваме единствено на Теб. Амин!