Изцелена китка от Господ по време на хвала и молитва

  335
  Свидетелства за божия слава

  хваления на Мария Петрова и започвайки молитва почувствах силно Святия Дух. Усетих едно особено гъделичкане там, където ме болеше! Бог ме чакаше да застана в молитва, за да ме излекува, без да съм Го молила специално за това!

  Велик е Нашият Бог! Нека Бог да ви благослови! Благодаря Му, че ви имаме! Алелуя!

  Бог ми подари църква на работното ми място!

  Добринка Господинова