Изцелена неустановена медикаментозна алергия

    419
    Свидетелства за божия слава

    Здравейте благословенно семейство Петрови!

    Уважаеми п-р Пламен!
    Пиша това писмо, за да изразя дълбоката си признателност към Моя Бог Исус Христос за това, че чрез Вашето служение приех изцелителната Му мощ в миналото богослужение в четвъртък – 25.VІІ.2013. Когато се произнасяше молитва за цялото тяло, аз поставих ръката си върху областите, нуждаещи се от изцеление: от известно време лявото ми ухо заглъхваше и пукаше. След молитвата, тези симптоми изчезнаха; имах неустановена медикаментозна алергия, понеже работех като медицинска сестра в стоматологичен кабинет. Получаваше се при дишане лек шум, като астматична проява, което ме смущаваше. По време на молитвата усетих облекчение, а след това спазъмът съвсем изчезна! Благодаря  на Бога за Вашето изцерително служение и за Неговата намеса в нашия живот! Приех Го за личен Спасител още 16-годишна и сега продължавам да Му служа с цялата си отдаденост. Имала съм много опитности с Него и смятам, че няма да ми стигне времето, за да опиша моя живот преобразен от Исус. За мен Той е смисълът на живота ми и вечният ми дял! Искам всеки ден да прославям името Му, защото Той е достоен за това!