Изцелително-освободително училище в Австрия

  444
  Свидетелства за божия слава

  Скъпи Молитвени Ходатаи,

  споделям молитвена нужда за Изцелително-Освободително Училище в Австрия, което провеждаме 2 пъти месечно.

  Без молитва и пост не бихме могли да постигнем действителен духовен резултат. Благодаря на Бога за вас!

  Нека Бог да ви връща изобилна благодат!

  Може да се молим и за подобно училище в България.

  Всеки, който е воден от Бога така, може да се присъедини към Молитвената Армия за служението ни!