Категорично това е Божието дело за човешките души в нужда

    381
    Свидетелства за божия слава

    Благодаря на Бога, пастор Пламен за служението ви. Категорично това е Божието дело за човешките души в нужда. За известен период не можех да посещавам църквата, която дълги години посещавах и само благодарение на проповедите и молитвите, които слушах чрез интернет/вашето служение/вярата ми се опази и надеждата ми се опази. Бог в милостта си е предвидил това служение за укрепване, насърчение, привдигане, утвърждаване на хора, които по някаква причина не могат да посещават църква. Бог да ви благослови цялото семейство. Аз ви благодаря, че сте послушали Божия глас и сте приели да служите по този начин/чрез интернет/. С уважение Ц.К.