Кръщение със Святия Дух по време на молитва с пастор Пламен по интернет

  456
  Свидетелства за божия слава

  Скъпо семейство Петрови, искам да изкажа безкрайната си радост от обстоятелството, че на 17.10.2013 година приех кръщение със Святия Дух по време на молитва с пастор Пламен по интернет. През 2006 година приех водно кръщение. От тогава се молех за кръщение със Святия Дух. Все не се получаваше, докато на 17.10.2013 година при молитвата с брат Пламен той не каза „… а сега спрете и си поемете дълбоко въздух…“ И чудото стана, братя и сестри! Спрях да се моля, поех си въздух и започнах да говоря на език така, че не можех да спра. Плачех и говорех, пях с Мими песента на езика, започнах да звъня на сестри от църквата, за да се похваля, че щастието ми беше неописуемо. Благодаря на Бог за всичко, което прави за мен, благодаря на брат Пламен и Мими за тяхната всеотдайна служба и помощта, която оказват за моето духовно израстване.
  Бог да ви благославя скъпо семейство и вас братя и сестри.
  С уважение и обич: Мария Христова

  Бележка от Росица Генева:
  Слава да бъде на Святото Ти име! Моля Те, Господи, нека това поредно свидетелство от интернет службите да премахне духовните люспи от очите на някои братя и сестри! Да проумеят истината, Ти Си Бог Всеприсъстващ! И нищо не може да спре вятъра на Святия Дух! Този, който не може да разпознае различните дарове на служения дадени от Бога, няма как да се ползва от тях! Ако дойде при някой пророк, изпратен от Господ, но човека не го разпознае и приеме, ако отхвърли начина, по който Бог действа чрез него, няма как да приеме това, което Бог има за човека чрез този служител! Но ако го приемеш, приемаш награда! Тя може да е изцеление или освобождение, или както в случая със сестрата – кръщение в Святия Дух!

  Матей 10:41 Който приеме пророк в име на пророк, награда на пророк ще получи. и който приема праведник в име на праведник, награда на праведник ще получи.

  1 Коринтяни 12:4-5 Дарбите са различни; но Духът е същият. Службите са различни; но Господ е същият