Освобождение от демон в резултат на изпълване със Святия Дух

  393
  Свидетелства за божия слава

  Пастор Пламен здравейте…

  Снощи като се молихме на езици се случи нещо, което беше плашещо.

  Както се молех и аз на езици, изведнъж гласът ми се промени, не говорех аз а друг лош и зловещ глас излизаше от мен.

  Първо се уплаших, но бързо продължих да се моля и то съскаше и виеше, опъваше се, не искаше да излиза, но наритано и уплашено излизаше, като се опитваше да се задържи в мен, но молитвите и силата на Святия дух го изгониха. Слава на Бога!

  Беше ми много тежко и уморително, но после веднага след излизането му запях песен с моя глас толкова нежна песен на езици, че пак се изумих от себе си… аз не мога да пея…:), но Святият дух ме водеше в с една тиха и нежна мелодия…

  Слава на Бога! Ооо какво излезе…, но знам, че го няма вече… Господи,  благодаря Ти! За пръв път ми се случи такова нещо… реших да го споделя с вас.. О, да, свидетелство за славата  и силата на нашия  Бог Исус Христос. Бог да ви благослови и да продължава да ви използва мощно.

  Благодаря на Бога!

  Марк 16

  15 И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.

  16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.

  17 И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;

  18 змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.