Писмо от католичка

    418
    Свидетелства за божия слава

    Скъпи Пламен и Мария,

    срещнах ви на 17 август 2011 в Телфс, Австрия. Вие проповядвахте и се молихте за нас. За мен тази вечер с вас беше скъпоценен подарък от Бога. Той ме изцели и ми даде сила, молитвата докосна сърцето ми, а думите ти ми дадоха нова нагласа към лошите неща в живота ми. Те се промениха и през август настъпи ново начало за живота и душата ми. Разказах на най-добрата си приятелка за тази толкова специална вечер, за молитвата и за начина, по който ме оживотвори, а днес тя дойде при мен и ме попита, дали пак ще има такава служба…