Писмо от сестра Валентина

    553
    Свидетелства за божия слава

    Слава на Господа за служители като вас. Благославям Ви в Христовото име. Вие сте пример за мен и искам да отдам слава на Бог за служението, което имате в интернет. Благодарение на това, че публикувате проповедите и службите си, Бог работи дълбоко в сърцето ми – насърчава ме, укрепва ме, а вярвам и че ме освобождава. Бъдете благословени и все така огънят на Святия Дух да гори в сърцата ви и да ви води. В името на Отец, Сина и Святия дух, амин.

    Пастор Пламен, по време на клиповете, в които се молите за различни хора за освобождение, се усеща много силно Божието присъствие. При мен се случва нещо, което не знам как точно да опиша. Ще опитам да съм кратка – преди години се молиха за мен за кръщение в Святия Дух. Тогава имаше нещо, което ми засядаше на гърлото, и не можех да говоря на езици. След това на едно молитвено събрание се молиха за мен и аз се покайвах и отричах от наследствени грехове и разчупвахме проклятия. Тогава преживях освобождение и започнах свободно да се моля на език, но като че ли нещо продължи да остава и да ми присяда. От дълго време може би не бях обръщала и внимание или се криеше, но сега като гледам освободителните служби усещам Божието присъствие и като че ли това нещо отново се надига и застава на гърлото ми, само че нито успявам да разпозная кой е духът, нито да разбера кое все още му дава място да стои.

    Валентина