Получих освобождение, когато се молихте против Езавел и Левиатан

    444
    Свидетелства за божия слава

    Пасторе, миналият четвъртък се молихте против Езевел и Левиатан.

    https://www.youtube.com/watch?v=LFtzB9zTGGw

    Когато казахте, че демоните са отвратителни и по-лигави от медуза, получих освобождение. Повърнах, но не храна, а нещо лигаво и горчиво. След това започнах да дишам добре. Слава на Господа, че ви има! Благословен да е Господ Исус! Д.С.