Свидетелството на Наташа Асенова

  439
  Свидетелства за божия слава

  чера (1 август 2013) започнах да гледам от 20 часа богослужението с пастор Пламен Петров и в 21 часа нямаше вече интернет. Едва днес дойде интернетът. Знаех, че е нещо важно и специално знаех кой го прави това. Но Бог даде победата си и благодаря на Бога.
  Много съм благодарна на Бога, че има записи от предаванията и конкретно и точно са озаглавени. Гледах преди малко запис от предаването „Молитва за освобождение 1„: http://www.youtube.com/watch?v=7iVaqvUbTjw&list=TLX_qNuYMu8qg

  Имах нужда от тази молитва и благодаря на Бога и отдавам цялата Слава на Бога.

  Искам да свидетелствам за това, което се случи по време на молитвата и те моля насърчи всички с това свидетелство и ти благодаря и отдавам цялата Слава и прослава на Бога.

  Като започна молитвата за освобождение, носът ми започна да тече.  Капки падаха, а преди това го нямаше това.  И след това спря и съм добре с носа. А преди ме дразнеха миризмите, но след това пробвах и търсех, но не намерих този проблем вече.

  Бог направи чудо и ме освободи и изцери и благодаря на Бога и прославям Бога и отдавам цялата Слава на Бога.

  Като започна молитвата за освобождение започнах да се оригвам и устата ми се пълнеше с плюнка. След това започнах да кашлям и да излиза бяла течност от устата ми. Напълни се 1/2 от пластмасова чаша (от тези, които са за сок) и дори имаше малки гъсти парцали. Видях ги, беше грозно. До сега такова нещо не бях виждала. Отгоре на чашата имаше като пяна и грозна бяла течност. Прав беше пасторът, като каза, че излизат през устата и гърлото. Гърлото ме болеше от една седмица и тази болка започваше рязко и неочаквано, но вече я няма болката. Гърлото не ме боли. Два пъти спирах видео записа, за да ходя по малка нужда до тоалетната. Вярвам, че Бог изцери и бъбреците ми.  И те от една седмица ме боляха. Вярвам, че Бог ме изцери съвършено и благодаря на Бога.

  Преди това плачех и виках пред Бога „Господи, искам някой да се моли за мен!“ Имах нужда от тази молитва за Освобождение. Бог водеше пастора Пламен Петров да се моли за много, много неща ясно, точно и конкретно. Аз се молих задно с него за всичко, за което се молеше и дори Бог да ми напомняше още неща, за които да се моля.

  Освободена съм, благодаря на Бога, отдавам цялата Слава на Бога и прославям Бога.

  След като гледах записа с предаването имах смелост да прекъсна и връзки, за които Бог ми показваше, че трябва да ги прекъсна. Напълно съм освободена и благодаря на Бога! Отдавам цялата Слава на Бога.
  Баща ми ме видя, когато пишех свидетелството си и каза „Лицето ти свети“. Първо на него казах свидетелството и нека много хора да го прочетат. Имах нужда от освобождение и изцерение и благодаря на Бога и отдавам цялата Слава на Бога. Бог ме освободи и изцери. БЛАГОДАРЯ ТИ, ГОСПОДИ.

  (8 Август 2013) Бях на лекар и урината на бъбреците е чиста и гърлото ми е добре и благодаря на Бога и отдавам цялата Слвава на Бога.