Свидетелство за Божията слава от Жулиета Христова

    359
    Свидетелства за божия слава

    Преди около две години леля и свако бяха у нас. Аз ги обичам много и всяко тяхно идване беше радостно събитие. Но този път нямах никакво желание за общуване с тях, бях много подтисната, не исках с никой да говоря и общувам. Затворих се в моята стая и отказвах да отида при тях и родителите ми. В един момент леля Роси влезе при мен, аз и обърнах гръб, не исках да приказвам. Тя включи компютъра и каза: „Сега ще ти пусна една молитва на П-р Петров.“ Аз започнах да крещя: „Не искам, няма да слушам, чуваш ли, не искам“ и си запуших ушите със слушалките на телефона. Но леля пусна молитвата и по някое време и тя започна да се моли. Както си лежах, изведнъж започнах да се мятам в леглото, да издавам странни звуци и да се смея много зловещо. Това продължи известно време. Много се изплаших, майка също, тя беше влязла при нас. Скочих от леглото и започнах да плача, хвърлих се на врата на леля и й казах: „Лельо, много ме е страх“. Това не бях аз. Тя ме успокои, че знае това и ми каза: „Отиди сега и се виж в огледалото“. И действително изглеждах по друг начин, ведра и спокойна физиономия. Благодаря на Господ. Благодаря и на П-р Петров за тези видео-мотиви. Бъдете благословени. Аз преди месец приех Исус. Леля ме води в молитва. Покаях се от греховете си. Сега редовно чета Библията и се моля, и докато се моля често плача. Очаквам в църквата в нашия град да има Водно кръщение и ще се кръстя. Благодаря на Господ, че бях освободена. Имам още едно свидетелство за Божията Слава от днес, но помолих леля да го напише.