Свидетелство за възобновено финансиране на образованието

    388
    Свидетелства за божия слава

    Добър ден, брат Пламен.

    Преди месец ти бях писал относно проблем възникнал в образователната сфера на живота ми, а именно, че фондацията, която подпомагаше финансово образованието ми през тази година прекрати финансирането ми и трябваше да започна новата студентска година с лични средства, а семейството ми не бе в добро финансово положение. Но Бог разреши проблема, Той видя нуждата ми. През изминалата седмица друга фондация ме покани в офиса си и подписах договор за дарение, като в банковата ми сметка се внасят 580 лева за изплащане на семестриалните ми такси като студент по Право. Когато чух по телефона за повикването им, очите ми се насълзиха и се чувствах толкова радостен, че Бог обърна ситуацията в моя полза и няма да бъда в тежест на семейството си. Бог е велик, Амин. Благодаря ви за молитвите върху нуждата ми, брат Пламен и нека Бог ви дава все по-голяма вяра и сила, за да вървим всички напред като силни войни на Христос. Радко