Свидетелство за възстановяване и укрепване в Господа

    426
    Свидетелства за божия слава

    Едното е съвсем прясно, от богослужението на 06.02.2014г. По време на богослужението, когато чрез дарбата слово на знание Бог ти даваше да виждаш в Духа разни неща, в един момент ти каза: „Виждам вода, много вода, живата вода. В момента Бог говори на някой, да се върне към словото, към дълбоките води на словото, да плуваш в по-дълбоките води на Божието слово чрез Божия Дух.“ В момента, в който започна да говориш това, Божието присъствие дойде с такава сила към мен, все едно бях бръкнала в контакта, и си казах: „Господи, благодаря Ти, това е за мен.“ И наистина Бог възстановява и връща това, което през годините дявола по някакъв начин се е опитал да открадне или да намали силата му в живота ми. Благодаря на моя Господ за възстановяването и укрепването ми в Него. Благодаря, че за това Той използва Свои помазани и посветени служители като пастор Пламен Петров. Благодаря на Бога за теб, пасторе.