Свидетелство за книжките

  408
  Свидетелства за божия слава

  Здравейте,

  имам свидетелство за книжките, които получих от сестра Нина преди 2 месеца. Господ ги употреби за спасение на невярващи. Слава на Бог. Мисля, че проповедите написани на книжки са много силно оръжие и Бог ги използва.
  Та след като получих от сестра Нина разни книжки, аз първо ги задържах за мен около месец – тия, които не бяха повтарящи се – с различни проповеди – проповед за Любовта, за страх от човек, Изпитанията, Християнски характер и книжки с много хубави молитви за разчупване на проклятия, за освобождение. Не ми се даваха на никой. Така силно ме докосваха, независимо, че съм ги гледала онлайн. Раздадох само от книжката Истинската и фалшивата невяста, от която имах повече и то на хора, които вярвам, че Бог ме водеше да дам. И двама човека от тия, на които дадох Истинската и фалшивата невяста бяха невярващи. Не точно невярващи, но вярващи само, че има Бог, но по техен си начин. И след като прочетоха книжките отношението им към Бог се промени. Започнаха да им се отварят очите. Слава на Бога. Също и при един човек, който е вярващ, посещава евангелска църква – дадох една от книжките Истинската и фалшивата невяста. И там има пробив. Господ е започнал да променя нещата и да извежда човека от разни религиозни заблуди, мисля.
  А другите книжки с проповеди, които не ми се даваха, защото имах само по 1, в един момент Бог мисля, че ме изобличи, че аз мога да си ги гледам по интернет, а има хора, които не могат да се оправят с интернет и трябва да ги дам. И под водителство, ги дадох главно на 1 човек, който търсеше Бог, но как да кажа – призоваваше Бог за помощ, но не знаеше как да се моли, не знаеше много за Бог, четеше по малко Библията от време на време, но не я разбираше. И аз се опитвах да напътствам тоя човек как да чете и да се моли Бог да открива словото си, но някак си чрез мен не възприемаше много, а и съм на разстояние. Но след като прочете тия книжки – Слава на Бога – настъпи голяма промяна в отношението на тоя човек към Бог. Дойде глад в него за Бог, за словото му. Слава на Бог.
  Бог да ви благослови служението да правите още много такива боговдъхновени проповеди, молитви и да ги разпространявате по всякакъв начин. Бог да  благослови всички ви изобилно за тоя усърден труд, който полагате за неговото царство и да снабди всички ваши нужди. Вярвам, че е Божията воля да се направят и такива книжки с молитви, за които на една проповед пастор Пламен говореше. Мисля, че има огромна необходимост от такива неща. В.