Свидетелство за оправения компютър на сестра Минка

    408
    Свидетелства за божия слава

    Пастор Пламен здравейте!

    Пише ви сестра Елена от Хасково с ново велико чудо, което Бог е извършил с молитвените кърпички, над които сте се молили и аз ги раздавам на нуждаещите се сестри и братя. Това свидетелство ми каза сестра Минка, за която сте се молили и Бог я изцери от рак на кожата, сега е извършил Бог друго чудо. Цели две седмици компютърът й не работи, идвали са преди това техници, но не се оправя или за известно време и пак се разваля. И сестра Минка взема една кърпичка от молитвените кърпички слага я на компютъра и почва да се моли на Бог за помощ и оправяне на компютъра, след молитвата го включва и компютъра започнал да работи и досега работи нормално. Тя е толкова радостна и благодарна на Бога за чудото, че навсякъде където има, по целия свят познати братя и сестри го казва и хвали Бог за верността Му и Неговата СИЛА и Милост. Слава да бъде на Мощното Му име и нека Бог да ви благослови за верността и светостта, с която служите на прекрасния Ни Бог Исус Христос и Неговите светии. Бог да ви благослови и пази, и ви употребява все така мощно. Емануил!