Свидетелство за освобождение и изцеление

  410
  Свидетелства за божия слава

  Пише ви сестра в Господа. Искам да прославя Бога и да Му благодаря за изцелението и освобождението, което Той извърши чрез вашите молитви по скайпа в групата на Хасково.
  Най-напред се молихте за разчупване на проклятие от наследствено самоубийство и аз бях освободена с повръщане.

  Вторият път имах болки в ръцете и краката и след молитвата изчезнаха и нямам болки. Имам сили.
  В дясната длан имах шип, който много ме болеше и трябваше непрекъснато да го масажирам. Сега вече нямам никакви болки, нито шип.
  Преди молитвата имах страх, желание за самоубийство, даже устата ми сама, без да взема участие умът ми, изричаше тези зли желания на сатана: „трябва да се самоубиеш“, „трябва да умреш“, при което се страхувахме много с дъщеря ми.
  След молитвата усетих спокойствие, мира, радостта.
  Благодаря на Господа, че ни освободи от всичките постоянни заплахи на сатана срещу здравето и живота ни. Още, когато беше в утробата ми, дявола искаше да убие детето ми. После, след раждането й на няколко пъти дявола искаше да я убие, дори със собствените ми ръце.
  Благославям Вас и служението Ви и благодаря на Бог за отдавна жадуваното ми освобождение и изцеление на мен и дъщеря ми.
  С уважение: К.Р. Хасково