Свидетелство за освобождение

  345
  Свидетелства за божия слава

  Здравейте отново Пастор Пламен Петров, малко след като ви изпратих писмото, ето какво се случи с мен:

  Прилоша ми и ми се зави свят, хълцах, оригвах се доста време, стана ми студено, някакви болки по тялото ми се появиха, след това се изпотих, даже и повърнах. Това продължи някъде около 15-20 минути.

  Сега се чувствам по-спокойна. Вярвам, че всичко, което не е било от Бога в мен си е отишло и вече съм освободена и изцелена в дух, душа и тяло. Слава на Бога!

  … в продължение на много време се молих с вашите молитви от интернет, понякога по цял ден. Също слушах и хваление и четях Библията.

  Участвах и в интернет богослуженията ви или ги гледах след това…

  Разбира се гледах и четях и свидетелства… Слава на Бога! Е.Б.