Свидетелство за освобождение

  445
  Свидетелства за божия слава

  БЛАГОДАРЯ НА БОГА!

  АЗ ВИ ГЛЕДАМ И СЕ МОЛЯ С ВАШИТЕ МОЛИТВИ (ОНЛАЙН И ВИДЕО).

  БОГ ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!

  ДНЕС ПОЛУЧИХ ОСВОБОЖДЕНИЕ. ДАЖЕ И ПОВРЪЩАХ ПО ВРЕМЕ НА ЕДНА ВАША МОЛИТВА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ. СЛАВА НА БОГ!