Свидетелство за по-спокоен сън и още едно свидетелство

  450
  Свидетелства за божия слава

  Здравейте пастор Пламен Петров,

  Искам да отдам слава на Бога.

  Имам безсъние от години. Не мога да спя понякога до 5 сутринта, а после ми е много трудно да работя.. Чувствам се изтощена.
  Пиех по 2, често 3 таблетки за сън,  а в ранна сутрин се будех с някакво чувство на ужас и тогава пиех по още две (общо 4, 5 таблетки за цялата нощ). И все така.
  В един момент си казах, че не искам и не мога да продължавам повече така.
  Слушам проповедите Ви от повече от година. Винаги ме насърчават, усещам присъствието на Святия Дух и се чувствам много заредена, и сякаш с много сили, но не се молех от все сърце. Сякаш само слушах, без да учавствам .
  В края на юли тази година реших, че ще се моля от цялото си сърце – както за мен, така и за дъщеричката ми.
  В две поредни проповеди Вие се противихте в Името на Исус Христос срещу безсънието. Аз се хванах здраво за това, исках да се излекувам, положих вярата си с всичките си сили.

  И съм длъжна да кажа – Слава на Бога, защото след втората проповед намалих хапчетата до 1 или 1,5, а на сутринта се будех без това чуватво на ужас и паника и не пиех изобщо хапчета.

  Не знаете – колко е хубаво човек просто да може да спи спокойно и да се събуди с надежда в Бога.
  Започнах да моля  Бог за това всяка вечер.
  И слава на нашия прекрасен Бог, сега спя много по-добре, пия много малко хапчета.
  Моля Ви, отдайте слава на нашия прекрасен Бог. Благодаря  Ти, Господи, от цялото си сърце!

  Още едно свидетелство трябва да дам.
  Преди седмица се молех  по време на Ваша проповед заедно с всички, които слушат.
  Исках да усетя Святия Дух, да усетя тази атмосфера на Божието присъствие, което ме спасява.
  След проповедта се чувствах много добре. Исках и искам да усещам святостта, която толкова ми липсва навън, в света. Имам нужда да усещам присъствието на Святия Дух винаги, непрекъснато, но не мога да постигна това състояние и когато не послушам Святия Дух, после винаги ми е много мъчно и виновно.
  Точно след проповедта се чувствах в присъствието на Святия Дух, исках да дойде, много исках, усещах спокойствие, чистота и вяра.
  Точно тогава позвъни дъщеря ми и ми каза, че много я боли глава. И няма кой да отиде да й вземе нещо от аптеката  в 11:30, а тя живее в София, далеч от мен. Тя има силно главоболие понякога. Тогава започнах да се моля,сякаш като продължение на проповедта. Бях в такова състояние на вяра и си казах – ‘Господи, какво ще направи едно хапче, което не можеш да направиш Ти? Моля Те, Господи, спаси ми детето от всичко, което не е от Тебе.’
  Гоних и нечисти духове в Името на Исус Христос.
  Искам да Ви споделя, че в тези моменти на силна вяра, усещам, че силата излиза сякаш от коремната област. /Така ли се усеща?/
  Имах силна вяра.
  На другата сутрина детето ми се обади, че мигрената й е минала, заспала си е, а тя все не вярва, че може толкова силно главоболие да мине без Аулин.
  Моля Ви, въздайте слава на нашия Господ Исус Христос, много Му благодаря за безкрайната Му милост към нас. Благодаря Ти, Господи.