Свидетелство за прослава на Божието име

  400
  Свидетелства за божия слава

  Свидетелство за прослава на Божието име

  Призовах Господа и Той ме послуша, и е с мене в бедствието, през което минавам…..

  Преди службата в четвъртък/15*1*15/молих се Господ да ви даде слово за ситуацията, в която се намирам. Дявола изпраща стрели срещу мене и дома ми, срещу децата ми, под формата на думи изречени от хора и не само думи… Отговора на молитвата ми дойде чрез словото, върху което поучавахте – Пс.91. Когато започнахте да говорите за злото в света, за това, че има хора, които ни мразят, че сме под постоянна атака, че няма как да спрем думите изречени срещу нас… знаех в духа си, че Господ ми говори тези неща чрез вас. После по време на молитвата Господ ми показа отворената врата, поради която дявола има легалното право да ме атакува и има претенции да ми отнеме нещо, което ми принадлежи. Причината е неразчупено наследствено проклятие, фамилни духове, чието действие до сега никой не е прекъснал. Знаех някои неща от родителите си, но това буквално беше изтрито от ума ми. Точно, когато се молехте „всичко онова, което атакува света, до нас да не се приближи…“ Господ ми откри причината за атаките.

  Преди дни към мен беше изпратена страшна лъжа от дявола чрез думи на една жена. Направо се стъписах от наглостта, дотолкова, че нищо не можах да кажа, буквално с мълчанието си се съгласих с тази лъжа, вместо да я отхвърля. Но за слава на Бога днес в молитва пак върху същия псалом, Духа ми я напомни, отхвърлих лъжата и спрях действието й върху потомството ми, защото точно към него е насочена.

  Положила съм упованието си на Неговата Вярност и знам, че ще укроти бурята и моят Пастир ще ме изведе от тунела на светло! Отдавам слава, почит и хвала на Всемогъщия Бог!

  Благодаря и на вас, п-р Петров, за здравата духовна храна, с която ни насищате, за поученията, за молитвите, в които се застъпвате за нуждите ни. Емануил!

  Добрева