Свидетелство за сестра Евдокия

    415
    Свидетелства за божия слава

    видетелство за слава на Бога! П-р Пламен, миналия четвъртък се молихте по интернет служението за сестра Евдокия да я изцели Бог от болест на сърцето без операция. Тогава тя е била при дъщеря си и е казала така, предавам нейниете думи: „Някой сега се моли за мен! Бог ме изцели сега, аз съм изцелена!“ Дъщеря й е казала – „Искам и аз този човек да се моли за мен.“ Казах й, че вие и цялото служение в четвъртък сте се молили. Тя каза – Бог да ви благослови и всеки, който се е молил за нея! Амин! Оттогава, от момента до днес тя казва, че е много добре и здрава. Слава наБога!! Благодаря на Бога за чудесата и верността Му, че Той е навсякъде, където е призован в дух и истина, в сърдечната молитва! Алелуя! Благодаря на Бога, че ви е дал любов към народа Му! Благословен да е целият ви дом и служението!!!! Амин!

    Даниела Шиварова