Свидетелство за спокоен сън без страх и безпокойство

    486
    Свидетелства за божия слава

    Здравей пастор Пламен! Преди две седмици се молих за една възрастна сестра, която имаше сериозни атаки, безсъние, страх, обвинения. Отидох в тях и се молих, вързах нечисти духове в Името на Исус и така. Нищо не усетих, но тази сутрин тя се обади да ми каже, че след онзи ден, е настъпила коренна промяна – спи, страх и безпокойство са си тръгнали, спи добре! Слава на Бога, много се насърчих, че ме използва!

    Росен Гюрнев

    >> Правете ученици! Матей 28:19,20