Свидетелство на Анелия Иванова

    461
    Свидетелства за божия слава

    Здравейте, Пасторе!

    Иска да отдам Слава на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Когато бяхте на 06.04. в гр. Козлодуй, Вие се молихте за мен и положихте ръце, тогава мина през тялото нещо като ток, не мога да го опиша и аз почнах да си тръскам ръцете. Знам, че Господ ме е освободил от нещо и го вярвам, понеже моята леля ме е сънувала с змии на ръцете и как си играя с тях. Аз вярвам, че Господ ги е махнал и съм свободна. Искам да Ви кажа, че наистина много се радвах, че бяхте в моя град. Моля се Господ да Ви употреби със сила и да показвате Божието царство на земята. Нека Господ да Ви помаже с ново помазание, да разшири Вашите предели, да Ви пази от всяко зло, в мощното име на Исус Христос от Назарет. Бъдете Скристи в Христа! И искам да Ви кажа, че наистина Ви обичам в Исус Христос! Господ да Ви благослови, според неговото богатство и слава!

    Анелия Иванова