Свидетелство на брат Росен

  416
  Свидетелства за божия слава

  Искам да прославя Господа, за брака си и Неговата вярност.

  Преди няколко години п-р Пламен се моли за мен и ми даде пророческо слово, че Бог ще приведе жената при мен.

  „И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека.“ Битие 2:22

  След около една година един Божи човек, пророкува за мен, че Бог ми дава съпруга. Аз бях много учуден, тъй като мислех за съвсем различни неща в този момент , но Бог си има Негово време „Според намерението на Бога, Който действува във всичко по решението на Своята воля“ Ефесяни 1:11 б“

  Тъй като имаме заповед от Бога, да изпитваме пророчествата се помолих за потвърждение, дали това пророчество е от Него, и след един месец на служба в гр. Елин Пелин, п-р Пламен пророкува за мен, (без да му споделям нищо по въпроса), че „невястата е приготвена“.

  До тоя момент, нямах приятелка, нито излизах с момиче, но малко след това с бъдещата ми съпруга, с която се познавахме отпреди, започнахме да дружим, сгодихме се и след още няколко месеца се венчахме.

  Да бъде слава на Господа Исуса Христа за това! Бих желал да подчертая, че нито едно от пророчествата, не посочи жената за мен, напр. „тази и тази е приготвената от Бога“, внимавайте, ако някой ви пророкува по този начин! Ако Бог дава слово, че определен човек е за теб, Той несъмнено и ще говори на същия човек същото!

  Също така виждам колко е важно възстановяването на пророческите дарове и служение в тялото Христово!

  „Дето няма пророческо видение людете се разюздават, А който пази закона е блажен.“ Притчи 29:18

  Росен