Свидетелство на Василена

    374
    Свидетелства за божия слава

    Здравейте, Пастор Пламен Петров. Много ме докосна, снощната служба. Стиховете, които ни насърчиха да не се страхуваме от нищо. Щом Бог е с нас и благоволеем пред Него, слушаме ли гласа Му нищо не може да ни повреди. Молитвата, която направихте беше толкава жива и истинска, всичко беше много хубаво. Майка ми, която не живее в България и за малко е тук, много я докосна вашата служба, много е насърчена и иска да си промени. Моля се за нея, за всички мои близки. Но самата аз от няколко дена ми е толкова леко като перце се чувствам, едно ми е радостно и широко. Благодаря на Исус за вас, наистина вашите служения са много ценни за всички нас. И ще се радвам да се видим като идвате в България. Когато аз се моля и чета Библийката все повече, искам да усещам близостта на Исус. Знам, че се променям и искам още да се променям, да бъда такава, каквато Той ме иска. Знайте, много ми помагат вашите поучения. Бог да ви благославя изобилно във всичко, имаме нужда от вашето водене. Благодаря на милия ни Исус за вас.

    Василена