Свидетелство на Гергана Мургова

    454
    Свидетелства за божия слава

    Искам да ви се похваля с нашия Бог! Искам да Му благодаря за милостта и любовта, която проявява към нас! Искам да ви разкажа колко верен е Бог в обещанията си! Така се случи, че един мой ученик (аз съм учителка по професия) ми се обади, че търси работа. В същото време нещата така се стекоха при него, че освен без пари остана и без покрив! Благовествах му и той прие веднага! От там на сетне започна да чете по цял ден и да се моли. 3 месеца бе без дом. 2 месеца без никакви пари. Но беше много усърден в молитва и посещаваше редовно службите. На 2-рия месец се откри на една сестра, че трябва да се попита в кметството за работа за момчето. Отиват и в момента, в който влизат, имало е много хора, кметът излязъл и казал „ТУК НЕ Е БЮРО ПО ТРУДА! КОЙТО ИДВА ДА МОЛИ ЗА РАБОТА ДА СИ ТРЪГВА!“ Момчето дръпнало сестрата да си ходят. НО тя бе сигурна в това, което й се е открило. Задържала го да не тръгва. В това време излязла от кабинета си зам. кметицата, погледнала ги и задържала поглед върху тях. Извикала ги и попитала защо са дошли. Разказала сестрата, какво става с момчето. Зам. кметицата я изслушала и без много питане казала: „В ПОНЕДЕЛНИК ДА ДОЙДЕ!“ Отива момчето в понеделник и на портала още го чакат, започва работа! Вече втори месец работи! Харесва му работата! И най-вече не спира да благодари на Бог за любовта, с която го е обгрижил! Слава на Бога!

    Gergana Murgova

    ***