Свидетелство на Данаил и Дарина Тодорови

  451
  Свидетелства за божия слава

  Здравейте!

  Много сме благословени от вашето служение. На няколко пъти се каня да ви напиша колко  сме били насърчени, получили сме потвърждение в определени области и отговори на въпроси. Бог наистина изпрати словото си и започна малко по малко да ни изважда от ямата. Окуражаваме се и сме благодарни на Нашия Небесен Татко, задето можем да имаме едно толкова благословено време на общение в Исус Христос.

  Преди около 3 години съпруга ми намери кратки записи на пастор Пламен Петров, а после намерихме и директните Богослужения. Имахме много труден период, от скоро бяхме пристигнали в Швеция. Бог започна да ни изважда от депресия, физически болести (още имаме битка) и да ни учи. Много са неволите на праведния, но Господ го избавя от всички. Алелуя! През тия години ние сме се хранили от интернет поученията в четвъртък.

  Посещаваме и една местна църква от време на време. По-скоро, за да се срещаме с братя и сестри в Господа. Както и заради децата ни. Просто искам да ви благодаря, задето се покорявате на Господа, така ние виждаме радостта от общението, Бог във вашето семейство и още повече пожелаваме близостта с Отец.

  Бог да ви благослови и прибави благодат върху благодат.

  Данаил и Дарина Тодорови