Свидетелство на Делян

    393
    Свидетелства за божия слава

    Искам да дам своето свидетелство. Вчера присъствах на службата в София. След като приключи богослужението, дойдох при вас и ви казах, че имам мъка и болка в сърцето. Вие се помолихте за мен и днешния ден беше усмихнат и се чувствах просто щастлив. Не помня откога не съм се усмихвал така искренно. Всеки ден имах чувството, че гледам в една точно като хипнотизиран, винаги сърдит и намусен (ако мога така да се изразя). Но слава на Бога днес беше един страхотен ден. Делян