Свидетелство на Жана за собствената й сестра

  416
  Свидетелства за божия слава

  Свидетелство на Жана за собствената й сестра:

  Сестра ми, която беше оперирана на двете си ръце, няколко пъти й пращаха ваши клипове за изцеление (от Ютуб). Сега в момента раните й са затворени напълно. Тя е съвършено изцерена, слава да бъде на нашия велик Бог! Хвалата да бъде за Него, за нас да бъде радостта. Амин!

  Това съобщение го получих от нея като хвалеше Бога!

  Здравей сестра ми, благодаря за молитвите изпратени към Бога за мен! Раната ми се затвори напълно. Сънувах, че съм в болница. Докторът, който беше до мен ме хвана за ръката и ме попита „Боли ли те още? Дай да я видя (раната).“ И ме хвана за ръката. Слава на Бога! Исус е Велик! (Цялата слава на Нашия Лекар Исус!)