Свидетелство на Жени

    353
    Свидетелства за божия слава

    Благодаря за това слово! Велик е нашият Бог, чудесен Бог! Именно от дух на страх Той ме избави, чрез Вашето служение на Бачо Киро. Благодаря Му за вас. Нека не спира да излива благословения върху вас с Мими и вашите синове! Бъдете благословени във всичко и имайте един чудесен ден, изпълнен с Неговото свято присъствие!