Свидетелство на Люси Василева

  398
  Свидетелства за божия слава

  БЛАГОДАРЯ ТИ ИСУСЕ! Дълго време бях наричана „луда“, че преди съм била нещо, а сега до къде съм стигнала да слушам, само проповеди. Аз се молех за семейството си, но не можех да им говоря, защото бяха глухи за словото ми. Водех хора, които вярват и копнеят за Бога.

  На вчерашното служение аз заведох Никлена и Ани/едно сираче,което ние много обичаме/.

  Моят съпруг реши да дойде и аз през цялото време се чудех как стана така. По време на службата Ники беше докосната от Бог, а Ани получи освобождение от родови проклятия.  Съпругът ми много се притесни да не й стане нещо, като я гледаше как падаше и се схващаше. Тя му обясни ,че не е страшно, защото Бог я освобождава.

  Тази сутрин моят съпруг разказа словото и за освобождението на Ани. Децата ми слушаха и пожелаха да дойдат на днешната служба. О, слава на Исуса чудни са пътищата ти! Ти си верен и чуваш молитвите ми за спасение на цялото ми семейство.

  А ако знаехте колко много съм била обиждана заради вярата ми, но сега радостта ми е голяма. Люси Василева