Свидетелство на Мария Благоева

    294
    Свидетелства за божия слава

    Току що се върнах от службата на брат Пламен в църква „Божия милост“. Беше много помазано и много демони бяха изгонени. Щом се прибрах у дома положих ръце на едно детенце, за което се грижа. Все още бях под влияние на божието помазание на службата. Демоните се идентифицираха и после излязоха чрез кашлица, а последният като въздушна тапа. Мисля, че трябваше непременно да го споделя, за слава на Бога! Мария Благоева