Свидетелство на Мария Дякова

    424
    Свидетелства за божия слава

    Здравейте пасторе, Бог да ви пази вас и семейството ви. Искам да споделя, че миналата година бях с навехнат крак и трябваше да се гипсира със шина и да си бия инжекции в корема, защото можеше да се окаже тромб, но по време на молитва Бог ме изцели. Слава на Бога. Изцелението беше по време на ваша служба онлайн, за което много ви благодаря. Винаги повдигате духа ми. Слава на Бога. Слушам ви много и гледам да не изпускам проповеди. Благодарение на вас Бог ми отвори духовните очи и дойде промяната в мен.

    Мария Дякова