Свидетелство на Мария Николова

    387
    Свидетелства за божия слава

    Наша сестра Сони ме помоли да предам нейната радост от силното въздействие на служението на пастор Пламен Петров и да благодари на Бога, че при трудните условия, при които е поставена, без постоянен достъп до компютър, без църква, гонартроза, която тя отхвърля в името на Исус, всяка чута молитва й въздейства. Докато слушала за болните кости и стави, Святият Дух й казал, че това слово е и за нея. И тя почувствала облекчение и радост. Затова иска да насърчи и болни, които не могат да ходят на църква, да слушат различните молитви и за изцеление и за освобождение. Защото те са помазани, както и самия пастор. Почуствах, че Бог действа и само чрез слушане с вяра. В името на Исус нека това служение расте, и Бог да благослови изобилно пастора и семейството му. Хората имат нужда от духовна просвета. Слава на Бога! Амин! Мария Николова