Свидетелство на Мария Симитчиева

    377
    Свидетелства за божия слава

    Свидетелство на Мария Симитчиева от посещението в България през есента на 2013

    Благодаря на Бог за Неговата безкрайна милост към всички нас! Благодаря Му за силата, с която ни дарява всеки ден! Усетих тази могъща и пламенна любов към мен на богослужението на 29.09. в гр. Пловдив, когато попросих от Бог да ме изцели от тромбопения. В миг п-р Пламен Петров протегна ръка към мен и аз усетих, че Бог дори не изчака да се доизкажа какъв е точно проблема – ТОЙ ГО ЗНАЕ много по-добре от нас. Обля ме цялото ми същество със живителна сила. Потопих се в Божието изцеление!!! Слава да бъде на името Му! Цялото ми тяло усещаше присъствието Му – величествено и в същото време тъй нежно. Седях на пода сякаш в пух… Днес изследвах тромбоцитите си и за Божия слава те вече тръгват към нормални стойности. Прекланям се пред Теб, Всемогъщи Боже и Ти благодаря за неизброимите Ти милости! Отдавам Ти цялата слава и хвала! Амин