Свидетелство на Милена

  333

  Пастор Пламен,

  от известно време слушам записи от твоите молитви за освобождение и изцеление през нощта и често получавам закашляне и изхвърляне на слуз за определени болести и духове – умствен контрол, глухота, холестерол, парадонтоза.

  Слава на Бога за това служение, нека Бог ви води, пази и да дава сила на теб и твоя дом да продължавате!

  В името на Исус:

  Милена