Свидетелство на Милка Иванова

  349
  Свидетелства за божия слава

  Здравейте, скъпо семейство Пламен и Мими,

  от цялото си сърце и душа благодаря на ОТЕЦ, СИНА И СВЯТИЯ ДУХ,

  съпруга ми Ванко, сина ми Тончо и внучката Златинка се присъединяват в благодарностите.

  На 10-ти в петък, когато тръгнахме за Хасково за събранието, ние предварително бяхме слушали молитвите за освобождение и изцерение и сме ги повтаряли на глас. Тончо след като взе водно кръщение през лятото нещо го душеше и не можеше да диша, получаваше аритмия и високо кръвно. Според мен имаше и страх. Това му се случваше в съня към сутринта. Когато положихте ръце, той мигновено беше освободен, сега се чувства много добре. Златинка се чувства много добре и казва, че не се страхува вече и аз искам да благодаря на Бог, че ме изцери. Имах болки в ставите, не можех да подскоча или да клекна. Когато се помолихте за мен за шипове, за вещество в ставите и за хрущял, горещина минаваше през мен, Бог действаше. Благодарим на Бог Исус Христос и отдаваме цялата слава на Него, покланяме се, благодарим на Бог за вас, скъпо семейство Пламен и Мими и за вашето служение. Благодарим на Бог за всеки брат и сестра, за молитвените воини, които се застъпваха в молитва за Тончо. Бог да ви благославя изобилно!!

  Milka Ivanova · Haskovo