Свидетелство на Милка Иванова

    398
    Свидетелства за божия слава

    Много ви благодарим за свежото слово, който сте в чужбина и не можем да посещаваме събрания. За мен е привилегия да гледам богослуженията и всичко, което Бог дава. Ви, брат, сте Божии проводник. Аз си списвам  с една програма и после си гледам, слушам и разсъждавам. Много съм благодарна и на Мими за песните. Бог да благослови семейство Петрови. Обичаме ви, молим се за вас и служението ви. Бог да ви благослови. Ние сме на остров Керкера.

    Радваме се, че през тези години на служба много хора чрез вас са намерили Исус Христос и са получили избавление, спасение, израстване. Благодаря на Бога, че и моя син Тончо получи изцеление чрез молитвените кърпички. Четири месеца дългата и дълбока рана се затвори за три дена след като сложи кърпичка. Сега няма и следа от раната, дойде свободата и радостта. Много сме благодарни на Бог, виждаме покорството, чистите сърца, с които служите на Бога,  всеотдайността да работите за Неговото царство, благодаря Му за святото помазание.

    Още по-голяма радост дойде, когато Тончо е слушал за собственото си свидетелство на изцеление, което брат Пламен свидетелства, чете от скайпа. Тогава Тончо усеща силното присъствие на Святия Божи Дух. Не може да опише преживяното, как топло олио се разлива по цялото му тяло и мир и вяра, съвършено спокойствие изпълват сърцето му. Благословено да е името на Господа!