Свидетелство на Наташа

  429
  Свидетелства за божия слава

  „А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез Словото на своето свидетелствуване, защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.” Откровение на Иоана 12:11

  Имах нужда от тази молитва и това освобождение и изцерение и виках към Бога за това „Господи, освободи ме и твой помазан служител да се моли за мен, Господи  освободи ме и изцери ме и те моля за твоята милост за мен и чудесата ти в живота ми” и благодаря на Бога да отговори на молитвата ми.

  От колко време съм искала да съм на службите като дойде пастор П. Петров в БГ и Бог направи чудо да дойде в Пловдив и да съм на първата служба  и благодаря на Бога. Бог имаш план за мен да отида на тази служба и благодаря на Бога да направи толкова много за мен и  вярвам, че и прави и да изпрати на точното време пастор Пламен Петров в Пловдив и в БГ.

  Молих се, Господи, искам лично пастор Пламен Петров да се моли за мен и Бог отговори на молитвата ми и дори цялата църква и благодаря на Бога и отдавам цялата Слава на Бога. Сърцето ми викаше към Бога – Господи, освободи ми от отхвърляне и благодаря на Бога да чуе вика ми и да отговори. Благодаря на Бога  и отдавам цялата Слава  на Бога, че Господ ме освободи от много неща, и от нараняване, и от отхвърляне, и от душевна болка, тежест, от разочарование, отчаяние, огорчение, скръб, тежест, болка,  както пастор Пламен Петров каза – има много горест, много тежест, много отхвърляне, нараняване, болка. Благодаря на Господа да ме освободи от всичко това и благодаря на Бога и отдавам цялата Слава на Бога. Благодаря на Бога да изцели душата ми и изцери сърцето ми и Го прославям и отдавам цялата Слава.

  Тези, които бяха на службата и гледаха видеото, видяха милостта на Бога за мен и какво Бог направи за мен и благодаря на Бога за освобождението и благодаря на Бога и изцелението и отдавам цялата Слава на Бога. Благодаря на Бога за чудената му милост. Прославям Го. Благодаря на Бога и отдавам цялата Слава на Бога. Виках към Бога за вяра и бях отпаднала от вярата заради тези неща, от които ме освободи и да ме върне при себе си и имам вяра отново и благодаря на Бога и отдавам цялата Слава на Бога и да чуе вика ми и да отговори.  Виках към Бога да ме съживи и укрепи и благодаря на Бога да чуе вика ми и отговори на него.

  Благодаря на Бога да води пастор Пламен Петров още в началото като започна молитвата и каза че има човек в залата и назова точно тези неща и се молихме и да води всички които имат нужда да се молят и той водеше молитвата и цялата Слава е на Бога и я отдавам на Бога и благодаря на Бога. Бог  махна  дух на смърт от мен и съм викала към Бога за това и благодаря на Бога да даде победата си, когато се молихме и пастор П.Петров каза да се хванем за ръце и да се молим един за друг както сме седнали и тогава когато сестра Роси каза „Дух на смърт напусни в името на Исус” и тогава закашлях и веднага в носна кърпичка изхвърлих това което излезна от устата ми.

  Благодаря на Бога да изцери очите ми, а сутринта тръгнах за службата с капи за очи и бяха зачервени и преди това имаше болка. Благодаря на Бога да изцери врата ми. Благодаря на Бога да изцери главата и да няма главоболие и мигрена. Благодаря на Бога да изцери кръста ми, гърлото ми. Когато беше молитвата за щитовидната жлеза и положих ръце тогава изкашлях и вярвам че Бог направи чудо  и изцери и нея, пастор П.Петров каза за тази на които са оперирани щитовидните жлези , а моята е оперирана 2004г. и отстранен аденом и запазена щитовидната жлеза .

  Благодаря на Бога да изцери и ставите на китките и самите китки и лактите на ръцете ми  и благодаря на Бога и отдавам цялата Слава на Бога, както и да няма тежест и болка отред на гръдния кош и благодаря на Бога.  Вярвам, че Бог изцери всеки орган в тялото ми и благодаря на Бога и отдавам цялата Слана на Бога. Когато беше молитвата за изцерение по време на службата и благодаря на Бога и отдавам цялата Слава на Бога. Благодаря на Бога да махне този дух от стомаха ми и благодаря на Бога и отдавам цялата Слава на Бога. Миналата година,  когато имаше пост аз се включих след Нова Година и бях 15 дни само на вода с мед в нея.И по време на поста една жена от Ротердам от БГ на фесйбк един ден такива ги бълва с писането си повече от невярващ човек, а уж християнка  и не съм очаквала  „Бог казва по делата ще  ги познаете” , а в същото време от скайп от една жена от БГ в Испания  да даде да чете едни книги за Бога, които за първи път четях и ми бяха странни, но  ден в който ми писма много лоши неща тази на фейсбук и веднага блокирах, тогава стана това със стомаха – като се молих ми къркореше на стомаха и ме дразнеше.  Когато помолих пастор П.Петров да сложи ръката си на стомаха ми и тогава  той се моли и с вик излезна този дух  от стомаха.  Слава на Бога сега няма къркорене като се моля и благодаря на Бога и прославям Бога и отдавам цялата Слава на Бога.Благодаря на Бога за милостта Му! Прославям Го. Благодаря на Бога и отдавам цялата Слава на Бога за всичко което направи за мен и прави и ще направи.  Благодаря ти Господи и отдавам Ти цялата Слава.

  Искам да допълня към свидетелството си още нещо което пропуснах и сега го правя и то е за изцерение и на гърдите ми – имаш болка в лявата гърда и кога пастор Пламен Петров се молеше и казваше положете ръцете си на болното място, положих ръце си върху гърдите си и няма болка и благодаря на Бога да изцери гърдите ми и отдавам цялата Слава на Бога.