Свидетелство на Наташа

    390
    Свидетелства за божия слава

    Здравейте, пастор Пламен Петров. Видях каква сила има и какви чудеса Бог прави и как променя хората като има молитва върху дрехи и цялата Слава е на Бога и я отдавам и прославям Бога. Носих дрехи в Пловдив на първата служба и след службата ходих при вас и се молихте и носих дрехи за близки хора и видях как Бог ги изцери и освободи и промени като ги облякоха и благодаря на Бога и отдавам цялата Слава на Бога и прославям Бога. Моля ви за молитва върху дрехи в четвъртък тази седмица на богослужението по интернет и да мога да изпратя тази дреха там, където има нужда, и за Божия Слава да бъде и да се прослави Божието име. Бог да ви благослови и употреби за Славата Си и Мими също.

    Наташа