Свидетелство на Неди

  328
  Свидетелства за божия слава

  Свидетелство, взето от интернет богослужението на живо с Пастор Пламен Петров – 03 септември 2013г.

  nedi20 (чат име): Чувствам се прекрасно. Отначало ми се просълзиха очите и нещо ме стягаше в гушата, после Святият Дух ме освободи и се почувствах в пълнотата на Святото присъствие! Алелуя!
  Покрай мен се движеше хладина и в сърдечната област чувствам топлина!
  Благодаря Ти, святи Отче. Слава и хвала на Отца и Сина, и Святия Дух! Невероятно е, Господи, да почувстваш пълнотата на Твоето присъствие!