Свидетелство на Петранка

    297
    Свидетелства за божия слава

    Здравейте, пастор Пламен Петров! Искам да прославя Господ за поредното чудо на изцеление и освобождение в моя живот! От 11 години имах буца в едната гърда с размери на голям орех. Според докторите това беше уголемена активна млечна жлеза, която беше много болезнена понякога! Бог ме освободи от това бреме и аз дори не бях разбрала кога се е случило това освобождение, но искам да дам свидетелството си за чудото. Често се моля с видео молитвите, които сте направил в интернет! Голяма благодат и благословение са за мен! Славата и почит да бъде на всемогъщия Бог на моя живот!

    Петранка