Свидетелство на Петранка

    447
    Свидетелства за божия слава

    Брат Пламен, здравей! Благодаря на Бог, че има такива хора като теб! Искам да споделя как чрез твоето покорство на Божията воля аз получих освобождение и изцерение. От малко време гледам и слушам проповеди и молитви, които слагаш в интернет. Аз приех Исус Христос за мой личен Спасител, Бог и Цар преди 20 години. От този момент в мен има огромно желание да бъда в Божието присъствие и да изпълнявам Божията воля. Преди един месец Бог ме освободи от цигарите. Бях се опитвала сама да ги откажа и за малко време успявах да не пуша, но после пак ги започвах. Но сега потърсих Божията помощ и помолих Бог да ми помогне да се освободя от това робство. Една сестра в Бога ми казваше, че когато запаля цигара, кадя на дявола. По време на проповеди и молитви, които гледах и продължавам да гледам, Бог ми помогна и ме освободи от тютюнопушенето! Слава на Бога! От много време не съм ходила на църква. Но винаги търся Живия Бог със сърцето си. Молех се Бог да направи възможно да участвам в служба, както и стана. Ти си отговор на молитвата ми към Бог, аз отново да имам общение с вярващи и да ходя на църква. Виждам, че Всемогъщият Бог на моя живот работи мощно в теб и чрез теб и благодаря на Бог, че ти си му се покорил и следваш Неговото водителство! Ти си благословение за мен и Бог работи много чрез теб, не само в моя живот, но и в животите на много хора. Бог да те благослови изобилно – според Неговата мяра; да те изгради във непоколебима вяра и да те преизпълни със Святия Дух и силата на Бог!

    Още едно свидетелство!

    Преди няколко дни исках да намеря видеото със свидетелството на брат Айдън (много силно свидетелство), защото исках да науча една от песните и трябваше да извадя нотния и буквения текст на лист, за да мога да ги науча (аз съм музикант). Когато започнах да връщам в търсачката, за да намеря това видео с брат Айдън, стигнах до видеото – Как да станем силни. И търсачката ми показа, че е възникнал проблем и не може да бъде показано това видео. Но аз казах с твърда увереност в духа си, че ще чуя отново Божието слово, повярвах го и то стана. На прозореца за видеото стоеше този надпис, на който пише, че е възникнала грешка и видеото не може да бъде видяно… но започна гласа на записа да говори и аз по Божията милост успях да изслушам цялата проповед – от първата дума до последната. И накрая казах Амин! Благодаря Ти , Боже! Нека Божията воля се изпълни в пълнота за теб и за всичко твое! Божият мир да бъде в теб и върху теб, а ти да пребъдваш в Бог! Petranka