Свидетелство на Росица Генева

    350
    Свидетелства за божия слава

    Благодаря аз, п-р Петров, че Бог ме постави в това служение! Когато Петър и Йоан срещнаха куция човек, който молеше за милостиня, Петър му каза “Сребро и злато нямам, но каквото имам, това ти давам: „В името на Исус Христос Назарянина, стани и ходи.” /Деяния3-6/

    Това, което Петър имаше, то се изля върху куция човек, това, което вие имате от Бога, помазанието и силата на Духа, то се излива и върху мен! Аз бях като този човек духовно „куца“. Той бе изцелен от недъга си, аз излизам от духовната си слепота, благодарение на вас. Славата отдавам на Господа!

    Росица Генева