Свидетелство на Росица Руева

    380
    Свидетелства за божия слава

    Снощи имахме молитвено събрание, и бяхме само 7 души, като едната жена беше нова, която беше дошла за да се помолим за нея. Събранието ни беше без пастора. Започнахме, и като влязохме в Духа, Божията сила слезе върху тази жена, тя започна да се тресе леко. Започнахме да се молим за нея – 3 сестри, които й полагахме ръце и се омлехме на езици. Беше ясно, че има нужда от освобождение – тя пискаше, скимтеше, трепереше и други такива. Около 20-30 минути продължи освобождението. Ние гонихме демоните и те анистина излизоха в името на Исус Христос! За слава на Бога! На мен ми се случва за първи път, и казвах това, което съм чувала от вас. Едната от сестрите я води в молитва на покаяние – тя прие Исус за свой Спасител и Господ. И накрая като стана беше толкова различна, толкова радостна, просто освободена. Всички много се радвахме, пяхме заедно и беше страхотно. Слава, слава, слава на нашоя Господ Исус Христос! Росица Руева