Свидетелство на сестра Надежда

    375
    Свидетелства за божия слава

    Отдавам цялата хвала на нашия Господ Исус Христос!!!!! В четвъртък с Божия помощ успях да се регистрирам в предаването на брат Пламен Петров и се зарадвах от сърце!!! Слушах Божието Слово и ликувах от радост,че съм отново в църквата Христова!!!

    Имам тежко заболяване на костите и бях свита на кълбо! В това положение по принцип трябваше да лежа 10 дена!? Но аз се прибрах от работа в 7.45 и чух нежен глас, да представя нуждата в църквата Христова на брат Пламен Петров! Слушах словото и се молих в легнало положение и изведнъж дойде вяра, че Бог ще ме освободи от това страдание!!! На сутринта станах с малко болка и тръгнах на работа по живо, по здраво и днес се чувствам добре!!! Ще хваля моя Господ и ще разказвам неговите дела навсякаде!!! Бог да Благослови служението на брат Пламен Петров и цялото му семейство!!!

    Аз съм рускиня и мечтая брат Пламен да утиде в Русия и затова се моля, Бог да разшири пределите му на служението! Амин!!!!!!!!!! С много обич и дълбоко уважение сестра Надежда!