Свидетелство на сестра Надя

  333
  Свидетелства за божия слава

  Много беше лоша връзката тази вечер на службата, но Господ е силен и вратът ми беше освободен и даже виждам по добре!

  Имаше огън и силно присъствие на Духа и топлина.

  Вратът ми беше много схванат от месеци наред и много ме измъчваше, но сега се освободи и виждам ясно, по-ясно от преди. Много се радвам.

  Аз даже не съм се молила за това, просто си търпях.

  Не можех да си навеждам главата назад, а сега мога. Мога да си наведа главата назад и виждам паяжината на тавана.

  Виждам по добре, преди беше като в мъгла, но бях свикнала. Сега усещам топлина и като че ли кръвта се движи по добре от врата към главата. Още има топлина на вратът ми.

  Ще спя добре като не ме боли вратът!

  Алелуя! Наистина Господ е добър! Велик е нашият Бог! Слава на Исус! Той е достоен!

  Надя

  Сестра Надя свидетелства на другия ден:

  „Най-после спах добре, без да се събуждам от болка във вратът!“